Nina og Søren Rasmussen, Skovstræde 22, Flintinge, 4891 Toreby Lolland - tlf.: 3616 2259, email: swr@seqtools.dk, web: www.swr.dk
 Galleri-Schlegel    Sommerhuset på Røsnæs
Ahorn skål

Skål af Ahorn fra Frostrupskoven. H x B = 135 x 215 mm


Indhold:

Min debut som trædrejer
Nu hvor jeg ikke længere er ansvarlig for Sønder-skovhjemmets hjemmeside, har jeg pludselig fået en mængde tid foræret. Derfor er der dukket et nyt punkt op på hjemmesiden: Om trædrejning.

Jeg anskaffede mig oktober 2013 en lille trædreje-bænk og har taget min ungdoms fritidsbeskæftigelse som trædrejer op. Det er næsten 50 år siden jeg sidst arbejdede med drejning af træ, så jeg var meget spændt på, om der stadig var en rest af de gamle færdigheder tilbage.

For at skaffe det nødvendige træ købte jeg to træer af Krenkerup, et fuglekirsebærtræ og et lidt mærkværdigt ahorntræ. Nina og jeg fældede og parterede træerne og kørte dem hjem på traileren. Siden er der ved skovfogeden på Krenkerups hjælp kommet flere træsorter til: Taks, Platan, og Cypres.

Læs videre på hjemmesiden for: Trædrejeren i Krattet
Galleri Schlegels hjemmeside 2012-2017
Da Galleri Schlegel åbnede i 2012 tilbød jeg, at lave en enkel hjemmeside så udstillingsprogram, udstillere, kontaktoplysninger var tilgængelige på internettet. Hjemmesiden har levet et tilbagetrukket liv og har i det seneste år ikke været vedligeholdt særlig hyppigt. En afløser er under opbygning af Lotte og kan ses på: www.gallerischlegel.dk.

For at gøre det muligt, at læse lidt om oprettelsen af galleriet, se programmerne for tidligere år samt kikke på de mange billeder, som den gamle hjemmeside indeholder, er her lagt et link på til galleriets oprindelige hjemmeside.

I fremtiden er det altså Lotte, der klarer vedligeholdelsen af Galleri Schlegels hjemmeside.

Men husk, at den gamle hjemmeside ikke er opdateret siden begyndelsen af januar 2017 og at en del af oplysningerne derfor ikke længere er korrekte.

Sønderskovhjemmets hjemmeside 2004-2013
Kort efter Nina og jeg ankom til Krattet i 2004, har jeg været ansvarlig for Sønderskovhjemmets hjemmeside. I de forløbne 10 år har bestyrelse, personale, beboere, venner af hjemmet, brænde- og pilefletkunder samt - ikke mindst - personer, som overvejede at indlogere sig på Sønderskovhjemmet kunnet læse om livet på hjemmet i hverdag og fest.

Hjemmesiden har med årene vokset sig stor og rummer mange tusinde billeder og tekster. Der ligger for eksempel samtlige årsberetninger tilbage fra 1920, håndskrevne dokumenter fra hjemmets stifter Bodil Neergaard, illustrerede reportager fra sommer- og høstfester samt en dagbog, som beretter om dagligdagen på Sønderskovhjemmet de forløbne 10 år.

Efter moden overvejelse besluttede jeg i september 2013, at der måtte friske kræfter til arbejdet og meddelte forstanderen på Sønderskovhjemmet, Flemming Jantzen, at jeg ikke længere ønskede at vedligeholde hjemmesiden.

Årsagen var primært, at vedligeholdelsen af hjemmesiden beslaglagde meget tid, dels at der ikke var udelt tilfredshed med den måde, jeg røgtede hvervet som webredaktør på.

Min sidste opdatering skete den 31. august 2013.

For nylig havde Sønderskovhjemmets nye, lidt mere moderne hjemmeside premiere med nyt layout, opdateret indhold - og en lidt mærkelig icon.

Skulle du have lyst til at læse om Sønderskov-hjemmets historie fra 2004 til 2013, kan du imidlertid stadig finde hele den gamle hjemmeside på adressen:

www.flintinge.dk/CLOSED_SSH_WEB/.

Men husk, at den gamle hjemmeside ikke er opdateret siden 31. august 2013 og at en del af oplysningerne derfor ikke længere er korrekte.

Tarzan rejste til en ny familie den 25. august.
Læs videre under hvalpe 2013.
Tarzan kom desværre tilbage den 21. august.
Læs videre under hvalpe 2013.
Trisses hvalpe rejser på fredag den 9. august.
Hvalpene er nu 8 uger gamle, har forøget deres fødselsvægt omkring 10 gange og er klar til at rejse hjemmefra.

Som sidste år har det været en dejlig oplevelse for os, at følge hvalpene i de 8 korte uger fra fire hjælpeløse nyfødte til en fire-bande af aktive, nysgerrige, frække hvalpe, som har styrtet rundt i deres indhegning og i den seneste tid også i fri dressur på græsplænen og i bedene.

Heldigvis har vi også denne gang fundet fire gode familier til hvalpene, som vi er sikre på, vil passe godt på dem. Som belønning vil de få en ven og kammerat, der vil sørge for, at de ikke keder sig.

Det bliver så sidste gang, vi opdrætter Bichon hvalpe; Trisse har ganske vist klaret opgaven beundringsværdigt, og er væsentlig mindre slidt end med kuldet sidste år.

Men to kuld må være nok, hun er jo en lille hund, og må siges, at have aftjent sin værnepligt som hvalpemor.

Og så håber Nina og jeg, at de nye ejere vil sende os et par ord ved lejlighed - gerne med et billede - så vi kan være sikre på, at både hvalp og ejer er tilfredse med hinanden.
Trisse fødte 4 hvalpe den 14. juni 2013
Der var én han (sort med lidt hvidt) og tre hunner (to brune, den ene lidt mørkere end den anden, og en hvid/brun). De tre hunner vil blive lyse med tiden; nogenlunde samme farve som Trisse.

Den sorte han, Tarzan, den brune hun, Ronja, den brun/hvide Freja samt Karla (den hvid/brune hun) er nu solgt og til-salg annoncerne fjernet fra "Gul og Gratis" og "GiPote".

Der er i øvrigt lagt nye billeder på hvalpe-slideshowet den 30. juli 2013 - og endnu flere i dag den 1. august, hvis der skulle være nogen, som orker, at se flere billeder af hundehvalpe: hvalpe-slideshow 2. Dyrlægebesøget kan du se her: Dyrlæge.

Denne gang er hvalpene med stamtavle - selvom vi stadig mener, at det er ligegyldigt, hvis man blot vil have en god og kærlig familiehund. Læs videre på hvalpe 2013.
Trisse er gravid igen - Vi venter hvalpene midt i juni
Inspireret af de mange gode oplevelser sidste år med hvalpene og bekendtskabet med køberne, besluttede vi at udsætte Trisses sterilisation et år og lade Stoffer og Trisse få hvalpe endnu engang. Hvis alt går efter planen, ankommer hvalpene midt i juni.

Læs breve fra købere af hvalpe fra kuldet sidste år.

Du finder oplysninger om racen Bichon havanais samt andre dokumenter og billeder fra sidste år under menuen: "hundehvalpe". Det kommende kuld vil blive registreret i Dansk Kennelklub og således være med stamtavle. Stoffer og Trisse blev begge avlsgodkendt inden parringen, så alle formalia skulle være på plads denne gang.

Sidste år var Nina og jeg lidt nervøse ved tanken om, at der måske ikke var købere til de fem hvalpe. Det havde vi nu ikke haft behov for; de fem hvalpe blev solgt på en uge - og vi kunne sagtens have solgt dobbelt så mange. Blandt andet på grund registrering og stamtavler bliver prisen for det nye kuld højere end sidste år, nemlig kr. 9.000.

Reglerne bliver de samme som sidste år: kr. 2.000 betales, når hvalpen reserveres, resten inden/når den afhentes. Hvis der er problemer med sommerferie eller andet, der forhindrer køberen i at hente hvalpen, når den er 8 uger gammel, kan vi godt passe den et par uger længere. Mens I venter på at de 8 uger skal gå, er I selvfølgelig velkomne til at besøge og og hvalpen så tit I har lyst; ring i forvejen (3616 2259), så I er sikre på, at der er nogen hjemme.

Vi har haft kontakt med alle køberne fra sidste år, og har kun hørt gode nyheder: "Hvalpene er sunde, frække, nysgerrige, lærenemme og meget charmerende". Blandt køberne var én, hvor det ene barn var meget overfølsom overfor "normale" hunde. Men efter mange timer i vores hjem sammen med hvalpen, viste det sig, at hans overfølsomhed heldigvis ikke omfattede Bichonhvalpen. Så det man kan læse om Bichon racen vedrørende allergi, i dette tilfælde var korrekt.
Alle Bichonhvalpene er nu solgt
Du kan følge deres udvikling under meuen "hvalpe 2012" (nye billeder den 22. juni). Hvalpene trives fint, er utroligt charmerende - og meget aktive.

De nye ejere kan virkelig glæde sig - og vi kommer til at savne hvalpene, når de om tre uger rejser hjemmefra.

Det viste sig i øvrigt, at alle sortseerne, som fortalte os om alle besværlighederne ved opdræt af hundehvalpe, takket være vores Trisse blev gjort til skamme. Trisse klarede hele sagen selv, med minimal hjælp fra os.

Sløsserup skov udtyndes
I de næsten ni år vi har boet i Krattet, har Sløsserup skov, som ejes af Ålholm gods, fået lov til at passe sig selv til glæde for hundene - og os selv. Den 25. april var freden forbi: Der ankom en velvoksen, 8-hjulet skovnings-maskine, som begyndte at fælde / udtynde skoven. Operationen fortsatte til den 21. april.

Blandt meget andet blev en del af asketræerne langs skovstræde fældet, hvilket gav lys til husene langs vejen. I øjeblikket ser skoven ret hærget ud efter fældningen. Men med tiden vil sårene heles og skoven igen se så dejlig ud som før; men nu med en del mere lys og luft omkring bøgetræerne.

Billeder fra fældningen...

Lidt om "vores" å, Engvejløbet 4K
Hvad vi troede var Sakskøbing å, som løber nord for vores hus, viste sig ved nærmere undersøgelse, at være Engvejløbet (offentligt vandløb 4K), som møder den rigtige Sakskøbing å der hvor Hydesbyvej støder til Krenkerupvej udenfor Sakskøbing. - Så blev man så klog!

Hvad der er mere alvorligt er, at Guldborgsund kommune for tiden oprenser / uddyber Engvejløbet opstrøms for Krattet, hvor vores hus ligger.

Årsagen til kommunens aktivitet er så vidt vides klager fra landmænd nær Engvejløbets udspring over utilstrækkelig afvanding af deres marker.

Nu er det så uheldigt, at minilandsbyen Krattet ligger umiddelbart nedstrøms for den oprensede / uddybede strækning af åen. I forvejen kan strækningen gennem Krattet ved kraftig nedbør og tøbrud ikke bortlede vandet. Resultatet er oversvømmelse af haverne langs Skovstræde: Se billeder af åen i dag (sidst uploaded kl. 16:00 den 30. januar 2013) samt fra årene 2005, 2007, 2010 og 2011...

Det er jo forståeligt, at landmændene ikke er glade for våde, oversvømmede marker. Hvad der er knapt så forståeligt (for undertegnede) er, at kommunen starter deres oprensnings / uddybnings arbejde i dén ende af åen, uden at spekulere på, hvor den ekstra vandmængde havner på det videre forløb af åen.

Læs min henvendelse til Guldborgsund kommune her.Seneste nyt den 12. august 2014:

Jeg observerede til min overraskelse forleden, at der var støbt en 20-30 cm høj betondæmning mellem åbrinkerne få meter nedstrøms for vores grund.

Ejeren af grunden (Skovstræde 16) oplyste, at formålet med betondæmningen var at stemme vandet op i vores del af Engvejløbet, så der kunne opstå en klukkende lyd, når vandet løb over dæmningen.

Jeg bad ham fjerne dæmningen, hvilket har var meget utilbøjlig til. Efter en ret lang diskussion enedes vi om, at lade spørgsmålet om det i det hele taget er lovligt at etablere en betondæmningen tværs over Engvejløbet, afgøre af Guldborgsund kommunes miljømyndigheder.

Vandløbet er klassificeret som et åbent offentligt vandløb, der vedligeholdes af miljømyndighederne i Guldborgsund kommune som beskrevet på kommunens vedligeholdesplan for det åbne offentlige vandløb 4K.

Jeg sendte en forespørgsel til Center for Miljø & Plan i Guldborgsund kommune den 11. august 2014, har modtaget en kvittering for modtagelsen og venter nu spændt på kommunens svar.

For at holde ejeren af Skovstræde 16 orienteret om sagens udvikling aftalte vi, at han skulle sende mig sin e-mail adresse, så han kunne læse, hvad jeg har skrevet til kommunen. Jeg har imidlertid endnu ikke (den 15. august) modtaget hans e-mail adresse.

Min motivering for at blande mig i naboens dæmningsbyggeri kan kort beskrives således:
  1. En støbt betondæmning midt i et smukt vandløb ser herrens ud (efter min opfattelse)
  2. Begrundelsen for dæmningsbyggeriet: "at høre vandets klukken" fatter jeg ikke. Naboen anvender huset som sommerhus og har ikke sin daglige gang i området.
  3. Med stigende regnmængder er det uklogt, at etablere forhindringer for åens vandføring.
  4. Det stillestående, opstemmede vand i vores del af åen forøger aflejring af materiale.
  5. Jeg forstår ikke hvorfor han, hvis han ønsker at dæmme åen op, ikke gør det, hvor åen forlader hans grund, således at opstemningen sker på hans egen grund.
Endelig ville det have været betænksomt, hvis han havde informeret os om sit opstemningsprojekt inden han satte det i værk.Seneste nyt den 13. august 2014:

Til min store overraskelse ankom allerede i formiddags to personer fra Guldborgsund kommune for at inspicere forholdene omkring Engvejløbet langs Skovstræde 16 og 22.

De besigtigede omhyggeligt åløbet langs vores grund samt løbet langs nummer 16, herunder den støbte betondæmning.

Da de var færdige oplyste de, at dæmningen var klart ulovlig og skulle fjernes sammen med SF-stenene i bunden af åen.

Det er ikke tilladt, at opføre den slags forhindringer for åens løb uden en forudgående godkendt ansøgning fra kommunens miljømyndigheder.

Ejeren vil derfor modtage et skriftligt påbud (med kopi til mig) fra Guldborgsund kommune om at fjerne både dæmningen og SF-stenene i bunden.

Så det er vel afslutningen på min og naboens diskussion sidste søndag om betondæmninger i Engvejløbet.Seneste nyt den 13. september 2014:

I går begyndte ejeren af Skovstræde 16 at fjerne sin betondæmning i Engvejløbet.

Jeg har intet hørt fra Guldborgsund kommunes Center for Natur, Miljø & Plan, så jeg ved ikke, om det skyldtes et påbud fra kommunen eller om det skete fordi ejeren - ligesom jeg selv - er blevet urolig efter de seneste skybrud i København og omkring Skjern å, hvor der faldt mellem 100 og 120 mm regn på få timer.

Det er sådan set også ligegyldigt, hovedsagen er, at der nu er frit løb for vandet langs vores og naboens ejendom - og så håber vi, at vi ikke rammes af alt for store skybrud i fremtiden.

Huset på Skovstræde 18 er revet ned
Efter at kikket på det faldefærdige hus på Skovstræde 18 i de efterhånden syv år, vi har boet her, er huset omsider revet ned.

Den 8, juni 2012 kom en stor rendegraver og pillede det faldefærdige hus fra hinanden. Se billeder fra nedrivningen her....

Den nu tomme grund ligger i skovbyggelinien, hvilket betyder (citeret fra Guldborgsund kommunes hjemmeside):
I zonen indenfor skovbyggelinien må der ikke placeres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne og master.
Så vi glæder os over, at vores udsigt til skoven mod syd nu - og i fremtiden - er sikret.

Oven i købet har Sønderskovhjemmet lovet, at anlægge græsplæne - og at slå den, så hvad kan vi ønske os mere...